Adining Karya Upacara Pitra Yadnya Ngasti Wedana ( Nyekah Tinembulan )

Soma Wage, Senin 13 Februari 2017 ,pukul 07.00

Om Suastiastu, semoga semua berbahagia,

img_1180

Setelah semua rangkaian prosesi dilaksanakan, maka pada hari ini merupakan  puncak dari Upacara Pitra Yadnya Ngasti Wedana ( Nyekah masal )

atau yang sekarang di sebut dengan Karya Nyekah Tinembulan ( sumber dari PHDI kab Badung).

Nyekah (atau disebut juga dengan Nyekar) adalah upacara yang bertujuan untuk memutuskan ikatan atma roh leluhur dari unsur Panca Maha Butha dan Panca Tan Matra dalam rangkaian dari upacara atma wedana dimana nama sang pitra diganti dengan nama bunga, misal sandat, cempaka, jempiring, dan sebagainya (untuk sawa wanita), sedangkan untuk sawa pria memakai nama kayu yaitu cendana, majagau, ketewel dan sebagainya.(diambil dr berbagai sumber)

Persiapan sudah dimulai dari sejak pagi, mulai dari mendak Jero Mangku, serta sampi gading, semua  warga  mengambil tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Di awali dengan sembahyang bersama di tuntun oleh Jro Mangku , dilanjutkan dengan prosesi Mapurwa Daksina.

Mepurwa Daksina adalah prosesi dimana puspa lingga (simbol dari wahana Atman para leluhur ) di tuntun oleh sampi gading ( Wahana Dewa Siwa) atau lembu putih mengelilingi atau mengitari bale peyadnyan, sebanyak tiga kali dari arah timur ke selatan, yang di dalam pengider-ider bhuwana,  disebutkan  dalam bahasa Kawi: purwa = timur, daksina = selatan jadi mapurwa daksina merupakan bagian dari ritual dengan berjalan melingkar dari arah timur ke selatan atau dari kiri ke kanan sesuai dengan arah jarum jam sebanyak tiga kali (simbol tri kona : utpti, stiti, pralina)  sambil menyanyikan kidung-kidung sebagai simbol “peningkatan status” dalam upacara-upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya.

Setelah prosesi Mepurwa Daksina dilanjutkan dengan Nunas tirta ning dan Ngaskara Sekah yaitu mensucikan Puspa Lingga Sarira tersebut serta menghaturkan sesajen yadnya pada Sang Atma yang telah disucikan.

Tepat tengah malam dilaksanakan prosesi Ngeseng atau mapralina sekah  dengan membakar Puspa Lingga sebagai simbol menghilangkan Panca Tan Matra dengan tujuan agar atma dapat dengan damai menuju khayangan / swah loka, tidak lagi terikat dengan keduniawian.

Upacara Pitra Yadnya Ngasti Wedana ( Nyekah Tinembulan ) di ikuti oleh 18 puspa lingga yang semuanya berasal Br. Aseman,Abiansemal, serta dari semua rangkaian Upacara sepenuhnya di among oleh warga banjar beserta warga yang mempunyai sawa.   Upacara  ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Badung, Bpk I Ketut Suiasa serta anggota DPR Badung Bpk Ponda Wirawan, perwakilan dari PHDI Badung, Bpk Camat Abiansemal,dan  Kades Abiansemal serta Prejuru Adat lan Dinas se Desa Abiansemal yang tidak bisa kami sebutkan semua nya di sini. pada kesempatan ini Bpk Bupati yang diwakilkan menghaturkan punia sejumlah 50 juta , yang nantinya dapat dipergunakan untuk menambah pendanaan dari Upacara ini.

Selanjutnya untuk keesokan harinya akan dilaksanakan Upacara Nyegara Gunung, ke Nganyut ke segara Goa Lawah dilanjutkan ke Pura Dalem Puri Besakih.

Demikian sementara info yang bisa kami sampaikan lewat media ini semoga bermanfaat, matur suksma .

Om Shanti Shanti Shanti Om

berikut beberapa dokumentasi yang sempat diambil, dari team dokumentasi,

img_1084Jero mangku sane wenten ring wewidangan Br.Aseman

img_1073Seksi sampi gading

img_1086menunggu

img_1089

img_1091

img_1092

img_1093

img_1110

img_1113

img_1122

img_1126pecalang Br.Aseman

img_1127selfie dulu

img_1143

img_1153

img_1188

img_1191

img_1193

img_1176

img_1197

img_1200

img_1202

img_1204  img_1181

img_1185

img_1166

img_1187

img_1170

img_1208

img_1165

img_1216

img_1220

img_1223

img_1228

img_1242

img_1239

img_1250

img_1251

img_1259

img_1262

img_1267

img_1302

img_1342

img_1560

img_1564

img_1565

img_1571

 

team@dokumentasi2017

 

 

 

 

 

 

Ngangget don bingin lan Ngajum sekah Upacara Pitra Yadnya Ngasti Wedana di Br.Aseman, Abiansemal

Redite Pon Kulantir, Minggu 12 Februari 2017 pukul 14.30

Om Suastiastu, semoga semua berbahagia.

img_0845

Setelah prosesi Ngingsah beras dilaksanakan maka prosesi selanjutnya adalah Upacara Ngangget don bingin dan Ngajum sekah.

Ngangget Don Bingin yakni upacara memetik daun beringin (kalpataru/kalpavṛiksa) untuk dipergunakan sebagai bahan puṣpaśarīra (simbol badan roh) yang nantinya dirangkai sedemikian rupa, dilengkapi dengan prerai (ukiran atau lukisan wajah manusia, laki/perempuan) dan dihiasi dengan bunga ratna.

Upacāra ini berupa prosesi (mapeed/iring-iringan) menuju lokasi pohon beringin yang dituju,diawali dengan tedung agung, mamas, bandrang dan lain-lain, serta sebagai alas daun yang dipetik adalah tikar kalasa yang di atasnya ditempatkan kain putih kuning sebagai pembungkus daun beringin tersebut. Sebelum melakukan prosesi ini ,seluruh keluarga yang mempunyai sawa tangkil dulu ke Pura Desa memohon kepada Beliau yang berstana di Pura Desa agar seluruh prosesi upacara dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan.

Setelah selesai prosesi ngangget don bingin maka dilanjutkan dengan acara ngajum sekah.Ngajum Sekah adalah membuat simbol Panca Tan Matra dalam bentuk puspa lingga .Kata Ngajum Sekah dalam konteks upacara Nyekah diberi arti “memuji Sang Pitara” dengan cara menghias serta mempercantik benda yang diperlambangkan sebagai sang Pitara tersebut selanjutnya  ditempatkan di panggung upacāra yang disebut Payadnyan.

Mari kita simak info dalam foto dibawah

img_0766

pak kelihan adat Br.Aseman,Abiansemal

img_0771

sekehe angklung remaja Br.Aseman,Abiansemal

img_0779

img_0794

sembahyang di Pura Desa

img_0799

img_0803

awali dengan sembahyang bersama

img_0806

img_0829

img_0837

berdoa dulu

img_0845

img_0872

img_0880

img_0883

img_0889

Bale Banjar Aseman

img_0891

img_0894

img_0918

img_0963

prosesi ngajum sekah

img_0966

 

Prosesi Ngingsah beras,Upacara Pitra Yadnya (Ngasti Wedana )

Sukra Umanis Ukir, Jumat 10 Februari 2017

Om Suastiastu, semoga semua berbahagia.

img_0632Rangkaian dari Upacara Pitra Yadnya Ngasti Wedana (Nyekah Masal) di Br.Aseman saat ini adalah prosesi Ngingsah Beras, upakara ngingsah beras  mengandung makna
” menyucikan beras yang akan digunakan sebagai sarana upacara serta mengandung makna sebagai ungkapan kesiapan warga dalam pelaksanaan suatu Upacara” prosesi ini dilakukan di tempat suci terdekat, yaitu di Beji Pura Taman Mesir, serta di puput oleh Jro mangku Dalem Desa beserta dibantu oleh warga banjar.

Saat ini juga dilakukan acara ngias sarana pendukung lainnya serta memasang penjor, kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.30 hingga selesai.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di media ini, semoga semua dari  rangkaian prosesi Upacara Ngasti Wedana ini berjalan sesuai yang kita harapkan.

Matur suksma, Om Shanti Shanti Shanti Om

@dokumentasi2017

img_0613

img_0614

img_0623

img_0622

img_0624

img_0630

img_0629

img_0628

img_0627

img_0631

img_0632

img_0633

img_0634

img_0648

img_0649

 

 

 

Sane Nyarengin ring Upacara Nyekah Masal

Om Suastiastu, dumogi kenak rahayu sareng sami.

Senin, 16 januari 2017

img_0554

Daweg samuh panitia karya minab durung kapidartayang sire-sire sane jagi pacang kasarengin ring Upacara Pitra Yadnya Nyekah Masal puniki,

dumogi nenten iwang ,ring media puniki  jagi pacang kapidartayang pariindikan wargi sane nyarengin, inggih punika :

 

 

 

Sane kasarengin ring Upacara Nyekah Masal

NGASTI WEDANA”ring

                              Br Aseman,Desa Abiansemal,Kec Abiansemal, Kab Badung.

  NO.  Nama Sawa /Puspa                                                Penyanggra

 1. Ni Made Moyo (Jero Mangku )                                 I Nym Suandana
 2. I Gst Md Tomblos                                                       Gst Aji Ferry
 3. I Gst Pt Sukarma                                                        Gst Aji Ferry
 4. I Gst Md Sudiarta                                                        Gst Md Ada
 5. Ni Made Bungklek                                                       Pan Robet
 6. Ni Nyoman Karda                                                        I Kt Rai Darsana
 7. Ni Wyn Mungkreg                                                       I Wayan Juliana
 8. Ni Ketut Gelibeh                                                           Pan Sentana
 9. Ni Nyoman Jigrug                                                         Pan Budi
 10. I Made Rintug                                                               I Made Gatra
 11. Ni Ketut Singkrig                                                          Pan Aris
 12. Ni Made Karmi                                                             I Nym Sandi Surya
 13. I Nyoman Regig                                                           I Ketut Wikayasa
 14. Ni Made Rancis                                                            I Made Suarta
 15. I Made Landra                                                             Tudi
 16. I Wayan Ariana                                                            Ni Made Juniasih
 17. Ni Md Rupi                                                                   Tudi
 18. Ni Wyn Rupa                                                                 Md Murdika

Asapunika sane prasida katur indik sane nyarengin ring Upacara Nyekah Masal puniki, minab iwang sane katur titiang saking sei dokumentasi, nunas ampura.

Suksma, Om Shanti Shanti Shanti Om.

@dokumentasi2017

sekilas dalam video

 

 

Nyamuh (Nuwasen Karya Ngasti Wedana) lan Nanceb Surya 

Rabu, Buda Paing 1 Februari 2017 pukul 08.00 sampai selesai, lokasi BSG ( Bale serba guna )

Om Suastiastu, semoga semua berbahagia

05eae69b-22a6-4a5f-b4d7-e6c08e7eae5b

Melaksanakan upacara yadnya termasuk di dalamnya upacara Pitra Yadnya adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat Hindu,

terkait dengan Upacara Asti Wedana ini, maka sebelum menginjak ke prosesi puncak upacara maka sepatutnya dilaksanakan prosesi paling awal adalah  Nyamuh (Nuwasen Karya Ngasti Wedana) lan Nanceb Surya , yaitu membuat jajan upakara serta mendirikan sanggah surya,yang mengandung makna bahwa sebelum menghaturkan yadnya haruslah di dasari  dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta nanceb Sanggah Surya mengandung makna Beliau Manifestasi Tuhan dalam Wujud Surya ( Matahari) sebagai saksi dari semua prosesi yang dilaksanakan serta selalu memberikan jalan atau petunjuk melalui sinar suciNya hingga apa yang kita mohon bisa dikabulkan.

Pada saat ini prosesi Nyamuh dilaksanakan pada pagi hari mulai dari pukul 08.00 hingga selesai dan prosesi Nanceb Surya dilaksanakan sore hari mulai dari pukul 13.00 hingga selesai.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan disini semoga bermanfaat, Suksma.

Om Shanti Shanti Shanti Om

@teamdokumentasi2017

6f215547-cab6-4b29-9dc2-446998d3909a

907dc0d7-288e-493f-853a-27a26b972cd0

94a3bac1-c089-4121-bc95-980cdac9f9a3

93e78e42-06df-4e88-8418-f6ca432ba855

img_0430

img_0429

img_0428

img_0427

img_0424

img_0423

img_0422

b3ddb8e7-13d0-4ec6-9e58-790ecc188d63

a1f528b8-6785-4b51-8716-07f8ee9bf1e6

img_0433

img_0431

img_0434

img_0435

img_0437

img_0439

img_0448

img_0452

img_0453