Upacara Melaspas Pura Melanting ,lan Gendongan(Kulkul) Br.Adat Aseman,Abiansemal

Om Suastiastu,

Pidaging nawegan titiang semeton wargi Br.Aseman, wawu mangkin titiang polih galah midartayang akidik pariindikan Upacara Melaspas Pura Melanting lan Gendongan,daweg rahina Saniscara Kliwon uku Wariga pinanggal 16 Januari 2016, sane sampun lintang.

Upacara kapuput olih Ida Pedanda Istri Gria Agung, lan Pemangku tur manggala adat lan wargi Br.Aseman.

Tur uleman saking Calon Bupati Badung, Bpk.Nym Giri Prasta sareng Bpk Camat Abiansemal, kesarengin olih Bp Perbekel Desa Abiansemal.

Upakara ngawit saking galah sawetara jam 2 ngantos puput, inggih asapunika akedik orti2 sane prasida pidartayang titiang, kirang langkung titang nunas ampura, suksma.

Om Santih Santih Santih Om 

Info dalam foto